Tag et kig på Trustpilot og amino.dk, hvordan andre kunder bedømmer vores internettrykkeri. Hav du også tillid til vores trykkeri og bestil dine tryksager fra logiprint.dk, et af Europas største internettrykkerier.

At trykke betyder at anvende en traditionel teknik, som gennem en lang historisk udvikling er blevet moderniseret og på så måde tidsmæssigt. Efter det at bogfremstilling skete i en dyre, manuelle fremgangsmåde, blev nye opfindelser mere og meget vigtige. De afløste til sidst det rene håndarbejde og muliggjorde tryksagernes produktion i en manufaktur med delvis udnyttelse af trykmaskiner. Fordi kravene til trykvarer intensiveredes i sammenhæng med disse massemediers indsats, opstod der flere og flere trykkerier.

Forklaring: trykkeri
Et trykkeri er et foretagende eller produktionssted, som fremstiller såkaldte trykvarer. Derfor finder du i et trykkeri ikke kun de tekniske og mekaniske forudsætninger uden også de nødvendige trykteknologier. Der findes ulige processer, som et trykkeri kan anvende sig af. Desforuden breder sig trykkeriernes opgaver udøver de anvendte produktions- og fremstillingsprocesser til nødvendige for- og efterberedelser. Angående disse yderligere virksomheder snakker man om prepress og efterbehandling.

Forskellige trykkerier
Man kan gruppere forskellige trykkerier ifølge sin produktsortiment eller produktionsteknologierne de anvender. Så findes der trykkerier, som har en et bredt sortiment af trykvarer, som er altså udrustet til fremstilling av flere produkter. I denne sammenhæng snakkes også om stortrykkerier. Om tryksortimentet består først og fremmest af aviser, lejlighedstryksager, etiketter, endeløse eller kalenderfabrikater, så kalder man trykkeriet ifølge dette fx. etikettrykkeri. Betragter man teknologierne, som anvendes i trykindustrien, så opdager man store forskelligheder mellem disse. Produktionsprocessen kan også anvendes for at klassificere trykkerier. Så identificeres fx. såkaldte rulle- eller arkoffset-, serigrafi- og digitale trykkerier. I modsats til trykkerierne, der koncentrerer sig på en vis produktpalet, findes det også foretagende, der er specialiserede kun på visse trykprodukter. De fremstiller først og fremmest sjældne og højværdige trykvarer, som kræver en kompliceret produktionsprocedure. Delvist arbejder de med forældede maskiner eller producerer unikke specialtilvirkninger som håndarbejde. Trykkerier, der udfører meget særlige opdrag, er begrænset i sit sortiment. Hertil hører fx. trykkerier, som har de tekniske forudsætninger for at trykke pengesedler, legitimationer og andre dokumenter, som er særlig udsat for risiko for forfalskning.

Internettrykkerier
Om du ser dig om på www.logiprint.dk, så finder du imponerende og højværdige kvalitetsprodukter af nutidens trykindustri. Dertil hører trykvarerne, som kendes som printmedier, med professionelle indbydelser, kort til hver lejlighed og frem for alt visitkort. Disse produkters kvalitet beror på deres professionelle fremstilling. Hertil hører også menukort og adgangsbilletter. Udover dette udbyder mange trykkerier tilrådelige tryksager såvel på stedet som også via sine internettrykkerier, som du sikkert kender. Disse brancher, der er knyttede til internettets udvikling og som for det meste er koblede til såkaldte online printshops, forestiller en synderlig kundevenlig variant for dig for at bestille behagelige trykvarer helt efter din personlige smag.
Servicetelefon: 6991 8697
(For tiden kan vi desværre kun yde vores kundeservice på engelsk og tysk.)

LOGIPRINT INTERNATIONAL PRINTINGFACTORY, SL y Cia S.Com
Copyright logiprint.dk, Forretningsoplysninger, Du ser i øjeblikket siden Trykkeri