Et stempel er for det første en mekanisk, forenklet trykvariant, med hvilken man kan overføre ulige motiver på et underlag med hjælp af farve eller stempelblæk og påtrykning. Præcis som ved almindelige trykprocesser.

Et trykstempels egenskaber
Du kender måske de engelske udtryk stamp eller rubber stamp for et stempel. Den udmærker sig ved at det har et lethåndterligt håndtag og en jævn underside. På denne underside kan man let se en vulkaniseret gummiplade, som har såvel lavninger som forhøjelser. Disse lavninger og forhøjninger er samtidigt en matrice og en forudsætning for at kunne producere utrykte områder.

Når du anvender stemplet, så befugter du forhøjningerne med blæk gennem at trykke stemplet på den såkaldte stempelpude. Gennem at sætte det siden med et let tryk på det underlag, som man vil trykke på, får man blækket på materialet.

Et stempels fordele
Et stempel kan du anvende som praktisk hjælpemiddel, for at spare unødvendige skrivearbejde og afstedkomme en højre effektivitet i bureauarbejdet. I den anledning produceres og anvendes stempler forrest, når stadigt gentagende data skal overføres til papir.

Stempler anvendes også, når det skal verificeres eller bekræftes dokumenter. I denne fald har stemplet funktionen af et segl eller en underskrift. I denne sammenhæng kan man se, at et stempel også betyder en bestyrkelse eller en form af kvittering, når den anvendes i det almindelige betalingsvæsen. Disse stempler kender du sikkert under navnet afgifts- eller poststempel.

Stempeltyper
Med stempler kan du desuden gestalte fortryllende kort eller billeder, som du kan give nogen i present. Et attraktivt stempeludbud findes på www.logiprint.dk. Så omfattende som deres anvendelsesmuligheder er, så forskellige er deres produktionsformer.
Sikkert har du allerede anvendt dig af et såkaldt rullestempel. Det bruges ikke kun i kontorer uden delvist også ved private forretninger. Gummibåndet med sine lavninger og forhøjelser befinder sig på en rørlig rulle som indfarves automatisk gennem en integreret valse, som er bestænket med farve. Det anvendes også udtrykket farvevalse. Denne stempeltype kræver ikke nogen ekstra stempelpude. Det findes forskellige varianter af rullestempel beroende af om de har tilbageløb eller ikke.
Et båndestempel, som et datostempel, er et praktisk apparat, hvilket trykmotiv ligger på et mere eller mindre bredt gummibånd. Dette bånd ledes øver over rørlige plastruller, som er integrerede i stemplets hus. Når motivet ligger lodret spændt over den såkaldte stien, kan du farve det med hjælp av en stempelpude.
Om man vil stemple på materialer som træ eller plast, så anvender man et specielt brændestempel.
Meget interessant er også de såkaldte nummeratørerne. De fungerer på basis af automatisk valgte cifre og kan tæller kontinuerligt beroende på an speciel mekanik. Nummeratørerne fremstilles af metal og i sit hus har den en lille stempelpude. Efter hvert aftryk følger den automatiske nyindfarvning af den efterfølgende stempelflade.
Servicetelefon: 6991 8697
(For tiden kan vi desværre kun yde vores kundeservice på engelsk og tysk.)

LOGIPRINT INTERNATIONAL PRINTINGFACTORY, SL y Cia S.Com
Copyright logiprint.dk, Forretningsoplysninger, Du ser i øjeblikket siden Stempler